sài gòn

Phải xử lý làm sao với chàng bắt cá hai tay?

Bây giờ anh yêu tôi hay yêu cô gái kia? Một người trong cuộc như tôi cũng không tài nào trả lời nổi. Tôi và