quyết định ra đi

Tình yêu của anh quá lớn lao tôi không xứng đáng

Chia tay vợ, chấp nhận mất đi tất cả, anh chỉ mong tôi ở lại bên anh. Tôi viết những tâm sự của mình lên