người chuyển giới

Xâm nhập chợ chuyển giới tiêm hormone chuyển giới ngầm ở Thái

Ở Thái Lan, hormone chuyển giới có thể mua dễ dàng tại các quầy thuốc địa phương. Sinh ra với cơ thể nữ giới, từ