địa gia

Ai bảo em là chân dài, ai bảo anh là đại gia

Hãy hiểu rằng, chân dài là dành cho đại gia. Đàn ông khi có tiền, bạc lắm! Nên chấp nhận để bước tiếp… Người ta