chuyển nhà đi xa

Bức thư gửi người con gái tôi đã hết yêu

Dằn vặt nhau sau khi chia tay chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Nếu ví tình yêu là một chiếc thuyền thì để